جرثقیل تک پل

ظرفیت :500 کیلوگرم تا 10 تن
دهانه : 4 متر تا 45 متر

این مدل جرثقیلها جهت سالن ها و کارگاه هایی که نیازمند جرثقیل در تناژ پایین و کارآیی های مختلف میباشند بسیار مناسب و کارآمد میباشد. عموماً جرثقیلهای سقفی تک پل از ظرفیت 500 کیلوگرم تا 10 تن و در دهانه های 4 تا 45 متر اجرا میشود.
این ابعاد و ظرفیت قابل تغییر و ارتقا میباشد ودر تناژ و دهانه های بالاتر نیز طراحی و اجرا میگردد.
جرثقیلهای سقفی تک پل از نظر موقعیت بالابر در مدلهای ذیل میباشد
آویز در حالت معمولی
- وزنه تعادلی افزایش ارتفاع بالابری
- رونشین افزایش ارتفاع بالابری

 

  • j-t1
  • j-t2
  • j-t3
  • j-t4
  • j-t5
  • j-t6
  • j-t7
  • j-t8